همانطور که می‌دانید یکی از مشکلات اساسی سخنرانان شروع سخنرانی است. این که چطور سر صحبت را بازکنیم و مخاطبین را وادار به گوش کردن سخنرانی کنیم بسیار حائز اهمیت است.

طرح سوال

یکی از دوستان تعریف می کرد در ابتدای سخنرانی اش چند سوال از شرکت کنندگان پرسیده بود ولی حاضرین در جلسه سخنرانی پاسخ های بی مورد داده بودند و یا با بی میلی برخورد کرده بودند.

شاید این مشکل خیلی از افراد باشد که وقتی برای اولین بار می خواهند با کسی که تا به حال او را ندیده اند ارتباط برقرار کنند، نمی دانند چطور سرصحبت را باز کنند و صحبت خود را شروع کنند. برای همین همیشه ترس ازارتباط برقرار کردن با دیگران را دارند، بنابراین عقب نشینی می کنند.
در مورد سخنرانی هم همینطور است. ما وقتی می خواهیم برای اولین بار در یک جلسه سخنرانی، به عنوان سخنران حضور پیدا کنیم، خیلی مهم است که چطور سرصحبت را باز کنیم تا مخاطبان حاضر در سخنرانی احساس خوبی داشته باشند وبتوانیم آنها را در اولین جلسه سخنرانی جذب کنیم.
راه‌کارهای متعددی برای باز کردن سر صحبت در هنگام سخنرانی وجود دارد اما بهترین آن:
سوال کردن است. سوال کردن می تواند شروع بسیار خوبی برای باز کردن سر صحبت، در شروع سخنرانی با مخاطبان باشد. واقعیت این است که با سوال کردن، مخاطبان تشویق می شوند که افکار و احساساتشان و هر چه که در ذهنشان است را به زبان بیاورند.
در واقع این سوال کردن در ابتدای سخنرانی، علاوه بر یخ شکنی بین مخاطبان و سخنران، باعث می شود که سخنران در مورد احساسات مخاطبان بیشتر بداند، در نتیجه بتواند سخنرانی بهتری را بر حسب نیاز آنها ارائه دهد.

در جلسه سخنرانی این گونه سوال کردن ها باعث می شود که مخاطبان متوجه شوند، ما به علائق و آنچه که درون آنها می گذرد، اهمیت می دهیم و برایشان ارزش قائل هستیم.
سوال کردن در جلسات سخنرانی که در آنها بحث های دسته جمعی هم صورت می گیرد، بسیار حائز اهمیت است. چون همه افراد را به اظهارنظر و سخنرانی کردن تشویق می کند.
سوال هایی که در ابتدای سخنرانی می توان از مخاطبان پرسید را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
۱)سوالات باز:
سوالاتی هستند که جواب آنها مستلزم بحث و توضیح است و فقط با یک جواب کوتاه بله یا خیر تمام نمی شود. سوالات باز گفت و گو را پیش می برد. معمولا این گونه سوالات با کلمات چرا؟ چه کسی؟ چه موقع؟ کجا؟ چگونه؟ آغاز می شود.
پس در طول سخنرانی اگر بخواهیم بحث ما ادامه دار شود باید از سوالات باز استفاده کنیم. مثلا در جلسه سخنرانی از مخاطبان بپرسیم که هدف شما از آمدن به سخنرانی امروز چیست؟ یا بهترین اتفاقی که امروز برای شما افتاده چه بوده؟
۲)سوالات بسته:
سوالات بسته سوالاتی هستند که جواب آنها بله یا خیر است و فرد را دوباره به جای اول بر می گرداند و باعث می شود که گفت و گوی کوتاه و مختصری داشته باشیم.

✅بهتر این است سوالاتی که می پرسیم در برگیرنده اکثر شرکت کنندگان باشد تا نفرات بیشتری درگیر پاسخ دادن به آن شوند.

✅سوالات را طوری بپرسیم تا شرکت کنندگان داوطلبانه به آنها پاسخ دهند.

✅سوالاتی که در ابتدای سخنرانی پرسیده می شود ساده و سطحی باشند.

✅سوالات باید طوری پرسیده شوند که خسته کننده و کسالت بار نباشند.

? ?شما در شروع سخنرانی می توانید با یک یا چند سوال بسته سخنرانی را شروع کرده و سپس با طرح سوالات باز جمعیت را با خود همراه کنید.

#علی_حاتمی #جملات_آغازین_برای_شروع_سخنرانی
به کانال تلگرام ما به پیوندید sokhanran@