مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای (بخش خصوصی)

مدیر آموزشگاه شغلی از حوزه مدیریت آموزشی است که وظایفی از قبیل برنامه ریزی آموزشی، ...

تقویم آموزشی شعبه کلاهدوز

برای مشاهده کلاس های در حال برگزاری و شروع دوره های جدید در شعبه کلاهدوز کلیک نمایید.